Zoek op

Parsimonie

== Blokpeiling {lg|ErikWarmelink}== De blokkade van ErikWarmelink is op 21 maart 2009 omgezet van 1 maand naar "onbepaald" met als reden "Sokpopmisbruik". Deze blok is aangevochten met een blokpeiling op 25 maart (hier). Bij de opzet van de peiling waren er een aantal onduidelijkheden: In elk geval heeft de coordinator, om hem moverende redene...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Parsimonie

Parsimonie

Let op: Spelling van 1858 parsimonia, Lat., karigheid, spaarzaamheid; ook figuur in de redekunst, wanneer men de gewigtige dingen van de minder gewigtige onderscheidt, en de eerste met eenen grooteren rijkdom van gedachten behandelt dan de laatste
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

parsimonie

Def.: het zo veel mogelijk simplificeren van een conceptueel model terwijl het nog wel voldoende complexiteit behoudt om het fysische systeem en zijn gedrag adequaat weer te geven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.