Zoek op

Pasen

Feest waarmee Israël de uittocht (Exodus ) uit Egypte gedenkt: de Engel des Doods ging, bij het zien van het bloed van een lam dat aan de deurposten was gestreken (Exodus 12), aan de huizen van de kinderen van Israël voorbij. In andere huizen stierf de eerstgeborene. Na deze laatste van de tien plagen liet de farao het volk Israël gaan. De Hebre...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/bijbel/pasen

Pasen

de Pasen zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈpasə(n)] feest op een zondag en maandag in het voorjaar Voorbeeld:   `Met Pasen beschilderen we gekookte eieren.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'Pasen' komt voor in de Woordenlijst Nederland...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/Pasen

PASEN

1) Bepaalde tijd 2) Christelijk feest 3) Feest 4) Feestdag (christelijk) 5) Herdenkingsfeest 6) Jaarlijkse feestdag 7) Joods feest 8) Katholieke feestdag 9) Kerkelijk feest 10) Opstandingsfeest 11) Paasfeest 12) Pesach 13) Protestantse feestdag 14) Zondag na de vasten
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PASEN/1

Pasen

Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Volgens huidige berekeningen heeft deze kruisiging plaatsgevonden tussen de jaren 26 en 36. De Duitse geologen Jefferson Williams en Ma...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen

Pasen

christelijk feest
Jaar van herkomst: 1236 (CG I 1, 26 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Pasen

het belangrijkste christelijke feest. Met Pasen, of het paasfeest, herdenken gelovigen het lijden en de kruisdood van Jezus Christus en vieren zij zijn opstanding, ook wel `verrijzenis` genoemd, uit de dood.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Pasen

Met Pasen herdenken Christenen het sterven van Jezus én vieren zij zijn wederopstanding. Jezus werd één dag voor Pesach, het Joodse Paasfeest, berecht. Toen Pesach aanbrak en de Joden feestvierden om hun uittocht uit Egypte te herdenken, werd Jezus door de Romeinen op een heuvel even buiten Jeruzalem gekruisigd. De dag na de sabbath gingen Jezus...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10514

Pasen

Feest van de verrijzenis van Jezus Christus op de zondag na Goede Vrijdag. Pasen is een naar de datum veranderlijke feestdag die valt op de zondag onmiddellijk na de eerste volle maan op of na 21 maart, dus op z'n laatst op 25 april.
Zie: nonpaschanten, paaskaars, paaskring, paaslam, paasplicht, paastijd, paasvigilie, paasvuur, paaswake, Paaszat...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

Pasen

Pasen is een christelijk feest. Tijdens dit feest herdenken de christenen de opstanding uit de dood van Jezus Christus. Pasen volgt na Goede Vrijdag, de dag dat Jezus Christus werd gekruisigd. Christenen geloven dat Jezus drie dagen na zijn dood opstond uit het graf waar hij na zijn sterven door kruisiging op Golgotha was neergelegd. Daarna verblee...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Pasen

pasen

christelijk feest ter herdenking van de opstanding van Christus (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/pasen

Pasen

feest waarop herdacht wordt dat Christus uit het graf is opgestaan vb: met Pasen komen er veel toeristen naar Nederland
als Pasen en Pinksteren op één dag vallen [nooit]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=Pasen

Pasen

[Godsdienst] De eerste zondag na de eerste volle maan van de lente, we herdenken de verrijzenis van Jezus.
Gevonden op https://quizlet.com/93035515/kerkelijk-jaar-basiskennis-vijfde-jaar-flash-c

Pasen

Christelijk feest ter gedachtenis aan de opstanding van Christus. In Drenthe vroeger (en nu nog) met veel gebruiken gepaard gaand.
Een van de meest aansprekende gebruiken in de paastijd is het aanrichten van een paasvuur. Om de ‘paasbult’ klaar te krijgen, ging (gaat) de jeugd al weken van te voren allerhande brandbaar materiaal ver...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Pasen
Geen exacte overeenkomst gevonden.