Zoek op

Pathmos

Pathmos is een woonwijk in het Stadsdeel West van de Nederlandse stad Enschede. In opdracht van Vereeniging de Volkswoning werd de wijk tussen 1914 en 1928 gebouwd. In 1927 werden er 226 woningen gebouwd die tezamen later de Drentse buurt gingen heten omdat er veel arbeiders uit de Drentse veenkoloniën kwamen wonen. De PvdA heeft altijd een grote...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pathmos

Pathmos

Let op: Spelling van 1858 beter Patmos, thans Patimo, eiland in den Archipel, door schippers en monniken bewoond, alwaar Johannes in ballingschap leefde, en zijne openbaring zou geschreven hebben; fig. eene eenzame plaats, waarnaar iemand gebannen wordt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.