Zoek op

instandhouding

de instandhouding zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪn'stɑnthɑudɪŋ] het zorgen dat iets blijft bestaan Voorbeeld:   `de instandhouding van monumenten` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/instandhouding

INSTANDHOUDING

1) Behoud 2) Behoudenis 3) Conservatie 4) Handhaving
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INSTANDHOUDING/1

instandhouding

Def.: doen blijven bestaan. Toelichting: In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt gestreefd naar behoud of herstel van natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

instandhouding

Def.: het treffen van maatregelen en het uitvoeren van werkzaamheden die het object aan het gestelde doel doet blijven beantwoorden. Een instandhoudingmaatregel is niet gericht op het verbeteren van de functionele kwaliteit van de infrastructuur. Toelichting: Instandhouding is één van de vier thema†™s binnen Wegbeheer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.