Zoek op

PERIFRASE

1) Omschrijving 2) Retorische figuur 3) Stijlfiguur
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PERIFRASE/1

Perifrase

De omschrijving (soms overbodig, soms ter verfraaiing of uitbreiding van een uitdrukking) Het omvat ook andere stijlfiguren, zoals de adynaton en antonomasia Ook circumlocutie genoemd Afgeleid van het Griekse peri (rond). Bijvoorbeeld: `het azuren gewelf` in plaats van `de hemel`
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_p.htm

Perifrase

Perifrase kan in de taalkunde naar twee dingen verwijzen: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Perifrase

Perifrase

[stijlfiguur] - Een perifrase is een stijlfiguur waarbij de eigenschappen van een persoon of object worden genoemd in plaats van het bedoelde. Een perifrase kan als een kleine parafrase worden gezien. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Perifrase_(stijlfiguur)

Perifrase

[taalkunde] - Met perifrase wordt in de taalkunde het verschijnsel bedoeld dat een bepaalde grammaticale categorie of een syntactische verhouding eerder wordt uitgedrukt door middel van vrije morfemen dan door middel van gebonden morfemen (de ter omschrijving gebruikte woorden zijn over het algemeen de functiewoorden, terwi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Perifrase_(taalkunde)

perifrase

omschrijving
Jaar van herkomst: 1720 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

perifrase

stijlfiguur, waarbij wel een omschrijving maar niet het eigenlijke begrip wordt genoemd.
het zilte nat (de zee)
stalen ros (fiets)
Een eufemisme is een speciale soort perifrase.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

perifrase

omschrijving (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/perifrase

Perifrase

Onder perifrase - van het Griekse peri=over en fradzo = zeggen - verstaan we de stijlfiguur waarbij een min of meer uitvoerige omschrijving van een object wordt gebezigd. Bijvoorbeeld: 'het azuren gewelf' in plaats van 'de hemel'. Het Latijnse equivalent van perifrase is: circumlocutio.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/251_Perifrase.html

perifrase

stijlfiguur, waarbij wel een omschrijving maar niet het eigenlijke begrip wordt genoemd.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.