Zoek op

Periodisering

Periodisering is een manier om de geschiedenis en de archeologie in te delen. Vanwege de enorme omvang van het beschikbare bronnenmateriaal is zonder ordening het bestuderen van beide wetenschappen in hun totaliteit onmogelijk. Elke historicus of archeoloog is genoodzaakt een periodisering aan te brengen door in zijn materiaal (en daarmee in zijn ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Periodisering

periodisering

Indeling van de geschiedenis in tijdvakken om tot een ordening van het historisch materiaal te komen. Vooral in de kunst- en literatuurgeschiedenis is het gebruikelijk deze tijdvakken te benoemen met namen die nu eens een tijdsaanduiding betreffen, dan weer aan een bepaalde stijl zijn ontleend en in andere gevallen een wijsgerig of godsdienstig ste...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

periodisering

Te gebruiken voor de analytische verdeling van tijd in afgebakende perioden, vooral het groeperen van historische en culturele gebeurtenissen in periodes met als doel discussie en kritiek.
Categorie: Functionele activiteiten > analytische functies.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Periodisering

Indelen in periodes
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.