Zoek op

periode

de periode zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [periˈjodə] Verbuigingen:   periode|n, periode|s (meerv.) hoeveelheid tijd Voorbeelden:   `In de periode na de zomervakantie zijn drie collega's met zwangerschapsverlof.`, `vakantieperiode` © Kernerman Diction...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/periode

PERIODE

1) Alarmfase 2) Begrensde tijdruimte 3) Begrensde tijdsruimte 4) Bepaalde tijd 5) Cijfergroep 6) Cyclus 7) Deel van de eeuwigheid 8) Deel van de historie 9) Deel van een decimale breuk 10) Duur 11) Eeuw 12) Episode 13) Era 14) Jaargetijde 15) Kringloop 16) Muzikale volzin 17) Omlooptijd 18) Opeenvolging van ogenblikken 19) Poos 20) Reeks jaren 21) ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PERIODE/1

periode

Als stratigrafische term: zie fig. 1. Perm Zie fig. 1.
Gevonden op http://aggregates-catalogue.nl/woordenboek/

Periode

Een breed opgebouwde volzin met voor-, tussen- en nazinnen; de verbinding van meerdere kola (= meervoud van kolon). Een ritmische eenheid, bestaande uit twee of meer leden Ze valt vaak samen met één versregel.
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_p.htm

Periode

Een periode kan betekenen: Periodiek kan betekenen: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Periode

Periode

[natuurkunde] - ==Voorbeelden== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Periode_(natuurkunde)

Periode

[scheikunde] - De elementen van het periodiek systeem kunnen in een aantal perioden ingedeeld worden op basis van hun elektronenconfiguratie. Elke periode eindigt aan de rechterkant van het periodiek systeem met een edelgas waarvan de buitenste elektronenschil geheel gevuld is. Omdat de schillen niet allemaal evenveel elekt...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Periode_(scheikunde)

Periode

[signaal] - Een periode van een signaal (golf, trilling, wisselstroom) is één volledige cyclus die steeds wordt herhaald. De periodetijd (symbool: T) is de tijdsduur van de periode (eenheid: seconde). ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Periode_(signaal)

Periode

[tijdperk] - Een periode in de geologische geschiedenis is een onderverdeling van een era. De lengte van de periodes kan variëren van 250 Ma tot 23,03 Ma. Een periode is onderverdeeld in subperiodes. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Periode_(tijdperk)

Periode

[wiskunde] - Meestal wordt a als een reëel getal beschouwd. Beschouwen we a als een complex getal, dat spreekt men van de complexe periode, is a een quaternion, dan spreekt men van de quaternionische periode, enz. De periode wordt ook gebruikt in natuurkundige functies, zie periode (natuurkunde). ==Zie ook== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Periode_(wiskunde)

periode

•bepaald tijdsbestek. • [medisch] menstruatie. • [wiskunde] interval waarin een functie zich herhalen
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/periode

periode

De tijdsduur bij een periodiek fenomeen tussen twee opeenvolgende herhalingen. Gelijk aan 1-frequentie.
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1

Periode

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-n), tijdruimte, tijdvak; volzin, zinsnede.
*...ODICITEIT, v. [geen meervoud] regelmatige afwisseling, omloop -, terugkeer binnen bepaalde tijdruimten.
*...ODIEK, [bijvoegelijk naamwoord] op zekere bepaalde tijden terug-keerende; een - geschrift, maandwerk, weekblad, almanak enz.; de -e (periodi...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

periode

tijdruimte
Jaar van herkomst: 1657 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Période

Let op: Spelling van 1858 Fr., periodus, Lat., omvang, omloop, afwisseling der rijken en tijden, tijdkring, tijdperk; in geschriften, een bepaald gedeelte van eene redevoering, of een geschrift, een volzin, die door den zamenhang van enkele voorstellen eenen volkomenen zin uitmaken. Periodus callipica, ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

periode

Elk era (tijdvak) van de geologische tijdschaal is onderverdeeld in perioden, zoals bijv. de Krijtperiode.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

periode

Te gebruiken voor een specifiek historisch of cultureel tijdvak.
Categorie: Abstracte Begrippen > historische, theoretische en kritische begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

periode

Def.: bepaalde tijdsduur. Toelichting: Bij zichzelf herhalende bewegingen de tijdsduur van één herhaling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Periode

Als een grafiek uit meerdere stukken bestaat, noem je 1 zo'n stuk een periode.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11172

periode

tijdruimte, cyclus (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/periode

periode

reeks van momenten vb: het was een drukke periode Synoniemen: tijd poos
begrensde tijdruimte vb: gedurende een periode van twee maanden mag u hier wonen Synoniemen: termijn episode
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=periode
Geen exacte overeenkomst gevonden.