Zoek op

Personalisatie

[denkfout] - Personalisatie is de benaming van een denkfout waarbij iemand gebeurtenissen of situaties ten onrechte op zichzelf betrekt, zich bijvoorbeeld verantwoordelijk acht voor het gedrag van een ander terwijl enig bewijs daarvoor ontbreekt. Zo kan een vrouw wier man altijd zout strooit over haar maaltijden in de waan ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Personalisatie_(denkfout)

Personalisatie

[economie] - Personalisatie, in economie, marketing of productie, is het op maat maken of personaliseren van producten en-of diensten, op basis van eigenschappen of voorkeuren van de gebruiker. Personalisatie vindt plaats door een gebruiker, die zelf een product of dienst configureert, of door een producent of dienstverlene...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Personalisatie_(economie)

Personalisatie

[informatica] - Personalisatie omvat een geheel van methoden en technieken om gebruikers informatie aan te bieden, die voor hen op maat gegenereerd wordt. == Voorbeeld == Een voorbeeld om het nut van personalisatie aan te duiden is het volgende: Met een goed personalisatie-algoritme kan deze personen informatie op maat aang...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Personalisatie_(informatica)

Personalisatie

Overdruk via laser of inktjetprinter van de naam en het adres op de omslag en de brief.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10322

Personalisatie

Het categoriseren van content en het onderscheiden en vastleggen van bezoekersprofielen. Hiermee wordt de bezoeker direct de voor hem-haar relevante informatie aangeboden.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10326

Personalisatie

Het begrip personalisatie wordt gebruikt wanneer er sprake is van op de specifieke bezoeker toegesneden content. Er bestaan verschillende vormen van personalisatie: (1) Op basis van een profiel. Op basis van het bezoekgedrag en de voorkeuren van een groep bezoekers worden profielen samengesteld. Bezoekers die vervolgens aan zo'n profiel beantwoorde...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10678
Geen exacte overeenkomst gevonden.