Zoek op

rol

rechtsgeschiedenis: tot 2018, lijst van alle burgerlijke zaken die bij een bepaald gerecht lopen, en waarop de voortgang ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rol

rol

de rol zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [rɔl] Verbuigingen:   rol|len (meerv.) 1) (tekst van een) personage in een toneelstuk theater Voorbeeld:   `hoofdrol`uit je rol vallen  (onbedoeld laten merken hoe je werkelijk bent)een grote rol spel...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rol

rol

•een rond een spil gewonden lange strook papier of stof. •een uitbeelding van een personage in een film of toneelstuk.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/rol

Rol

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (B.m.) (-len), cilinder van hout of andere stof; elk voorwerp dat een cilindrischen vorm heeft; deel van een mangel; spil van een windas; geschrift (op perkament of papier) op eene rol gewonden of cilindervormig gevouwen; lijst (van namen enz.); persoon door een tooneelspeler of eene tooneelspeelster voo...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

Rol

Uit `De lagere vaktalen: De steenbakkerstaal` 1914 plaan of werktuig ter vervanging van de plaan.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Rol

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Rol``] 1o. De equipage van een oorlogschip wordt op verschillende wijzen verdeeld. Door verschillende rollen wordt de plaats bepaald, die ieder schepeling moet innemen en de dienst, die hij dan te verrigten heeft. De baksrol, de grondslag voor alle andere rollen geeft de plaats van elk schepe...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0019.htm

rol

opgerold stuk
Jaar van herkomst: 1280-1290 (CG I )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

rol

Spreekwoorden: (1914) Aan den rol zijn (of gaan)
aan den zwier, den draai zijn of gaan; pierewaaien; zie n<sup>o<-sup>. 483 en 493, en vgl. V. Lennep. K. Zev. I 28: Wanneer hij eens - zoo men 't heet - aan de rol ging, dan rolde hij ook zoo lang door, tot hij niet meer rollen kon. Zie verder Ndl. Wdb. XVIII, 9...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_2021.htm

rol

benaming voor diverse cilindervormige voorwerpen met kleine doorsnede, vaak met een grotere breedte (maat evenwijdig aan de as), dan diameter. a> een schijf met kleine diameter. b> draadrol. c> draadhaspel. d> draadtrommel. LOSSE ROL: draadtrommel in een lier, die met een eigen slinger, dus niet door het jachtwiel, aangedreven wordt. d> spil. e> wi...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=rik

ROL

De ROL is de ISO-valutacode voor de Leu, de nationale munt van Romanie ( > valutahandel > muntcodes)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/rol.htm

rol

(oude rechtstermen:) register van te behandelen rechtszaken
Gevonden op http://www.embregts-genealogie.nl/rechtspraak.htm

Rol

Samenhangende verzameling van kennis en vaardigheden die een persoon in zich moet verenigen om een activiteit te kunnen uitvoeren. Bij het maken van procesbeschrijvingen wordt een rol meestal gekoppeld aan een processtap. Individuele medewerkers kunnen afhankelijk van hun opleiding en senioriteit meerdere rollen vervullen. Zo kennen de in de BRZO-k...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10186

rol

de persoon die je in een toneelstuk speelt. Kan ook een dier - ding zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10817

Rol

Agenda waarop alle door de rechtbank te behandelen zaken ter rolzitting genoteerd staan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

rol

cilinder bij het achterwiel van een gangmaker, waar de renner met het voorwiel tegenaan rijdt, om een hoge snelheid te krijgen, de rol (moeten) lossen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10987

rol

het rollen; cilindervorming voorwerp (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/rol

Rol

Een samenhangend pakket aan taken die door een of meer personen vervuld kan worden. De rol van voorzitter valt formeel onder de persoon die tot voorzitter is benoemd, maar als die persoon niet goed functioneert, kan een ander (informeel) de rol van voorzitter overnemen door de taken van de voorzitter te verzorgen. Degene die formeel tot voor...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

rol

waarvoor het dient vb: wat voor rol speelt de temperatuur hier?
geld speelt geen rol [het is niet belangrijk hoeveel het kost]
de rollen omdraaien [doen wat iemand anders deed]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=rol

Rol

Een lijst van zaken die op de rolzitting worden behandeld. Op die lijst staat ook welke stukken de partijen moeten uitwisselen.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Rol

Een lijst van de zaken die op de zitting worden behandeld, waarbij aangegeven wordt welke stukken uitgewisseld moeten worden tussen partijen.  


Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Rol

(ICT) Geheel van autorisaties voor de uitvoering van een bepaalde functie.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Rol

Agenda voor een zitting van het gerecht.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Rol

Eén of meer opgerolde bladen .
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Rol

Geheel van autorisaties voor de uitvoering van een samenhangende verzameling taken
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.