Zoek op

Phalanx

Let op: Spelling van 1858 phalange, Fr., de legerkern, keurbende; eene digt geslotene krijgsbende bij de Macedoniërs en Grieken, welke uit 8000 man bestond, die in een vierkant geplaatst werd, en, uit hoofde van hare bijzondere wapening, eene zamenhangen de bedekking vormde, welke de aanvallen op haar ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Phalanx

Let op: Spelling van 1858 broeder van Ariadne voor wier beider opvoeding Pallas bijzondere zorg droeg; maar vertoornd, dat zij dezelve zoo slecht beantwoordden, en eene misdadige liefde jegens elkander opgevat hadden, herschiep zij hen in adders
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Phalanx

Zie falanx.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Phalanx

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Phalanx``] Met dezen naam bestempelden de Grieken zoowel een zelfstandig korps, in welke beteekenis de phalanx met de zamengestelde divisie der nieuwere tijden kan vergeleken worden, als de gevechtsstelling hunner geharnaste voetknechten, de hopliten en de peltasten. Deze droegen gezamenlijk den naam va...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0017.htm

phalanx

vinger- of teenkootje
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10874

phalanx

vinger- of teenkootje
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11064

Phalanx

[kunst] - Phalanx was een kunstenaarsgroep die bestond van 1901 tot en met 1904. Phalanx werd in 1901 in München opgericht. De leden waren tegen de ouderwetse en conservatieve standpunten in de kunst. De deelnemende leden waren Wassily Kandinsky, Rolf Niczky, Waldemar Hecker en Wilhelm Hüsgen. Kandinsky werd gekozen als v...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Phalanx_(kunst)

Phalanx

[wapensysteem] - == Systeem == Phalanx is bestemd als laatste verdedigingslinie tegen inkomende vliegtuigen en raketten en moet daarom autonoom en effectief werken. Het heeft daarvoor een zoekradar om doelwitten en hun positie, snelheid en richting te bepalen. Als het vuurcontrolesysteem beslist aan te vallen wordt het kano...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Phalanx_(wapensysteem)

PHALANX

1) Kootje
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PHALANX/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.