Zoek op

Podzolgronden

Podzolgronden is een begrip uit de Nederlandse bodemclassificatie. Hieronder verstaat men minerale gronden met een duidelijke podzol-B-horizont en een A-horizont dunner dan 50 cm. Door de eis van een duidelijke podzol-B worden podzolen met een zwak ontwikkelde B-horizont niet tot de podzolgronden gerekend. Ook is er een groep bodems die door eeuwe...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Podzolgronden

Podzolgronden

Onbewerkte grond met inspoeling van een humusrijke bovenlaag
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924

Podzolgronden

Gronden genoemd naar het Russische begrip podzol (= as). `Podzolering` is een bodemvormend proces waarbij door wegzijgend water humus en mineralen uit- en inspoelen. Kenmerkend zijn een »loodzandlaag (deze is asgrijs, vandaar de naam) en een inspoelhorizont, ook wel »oerbank genoemd (zie ook: »Bodem). De podzolgronden zijn nader ingedeeld in: Mo...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Podzolgronden
Geen exacte overeenkomst gevonden.