Zoek op

preambule

rechtswetenschap: inleiding van een verdrag. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=preambule

preambule

rechtswetenschap: inleiding, aanhef. Hierin worden veelal de doelstelling en overwegingen van de akte beschreven. Bijv. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=preambule

preambule

internationaal publiekrecht: inleiding van een verdrag. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/preambule

preambule

overeenkomstenrecht: inleiding, aanhef. Bijv. ~ bij een verdrag of een cao. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/preambule

Preambule

Een inleidende zin; een uitweiding vooraf
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_p.htm

Preambule

Een preambule of considerans is een ongenummerde, inleidende bepaling in de tekst van een wet of verdrag. In de preambule wordt vaak het doel geschetst, een onderliggende filosofie en-of de omstandigheden die hebben geleid tot de wet of het verdrag. De preambule heeft juridische betekenis, soms met verstrekkende gevolgen die door de opstellers nie...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Preambule

preambule

inleiding
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

preambule

inleiding (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/preambule
Geen exacte overeenkomst gevonden.