Zoek op

premie

bankrecht: het bedrag dat een koper van een warrant of optie betaalt bovenop de prijs van de onderliggende waarde. De warrant ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=premie

premie

bankrecht: het bedrag dat een koper van een warrant of optie betaalt bovenop de prijs van de onderliggende waarde. De warrant ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/premie

premie

de premie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈpremi] Verbuigingen:   premie|s (meerv.) 1) bedrag dat je periodiek betaalt om - als de afgesproken omstandigheden zich voordoen - in aanmerking te komen voor een uitkering Voorbeelden:   `verzekeringspremi...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/premie

Premie

De premie is het verschil tussen de strikte goudwaarde (gewicht in zuiver goud x huidige goudprijs in EUR), en de uiteindelijk te betalen prijs.
Gevonden op http://argentoressayeurs.be/klantservice/glossarium/

Premie

Uw periodieke inleg om de uiteindelijke uitbetaling van de uitvaartverzekering mogelijk te maken.
Gevonden op http://uitvaartverzekeringwijzer.net/begrippenlijst/

premie

periodieke betaling voor verzekering
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Premie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), prijs; (inzonderheid.) tweede prijs; loon; inleg; - van assurantie; buitengewone toelage; een boekwerk als -; (effekt.) - trekken, - geven, soort weddingschap op rijzing of daling.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

Premie

Let op: Spelling van 1858 praemiüm, Lat., belooning, prijs, eereloon; bij kooplieden, de verzekeringsprijs, dat is, de prijs, welke aan den verzekeraar voor de verzekering moet betaald worden; ook zekere bijprijzen, welke in de loterij aan enkele nommers toevallen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Premie

De nominale premie voor de zorgverzekering is het bedrag dat de verzekerde zelf rechtstreeks betaalt aan de zorgverzekeraar. Naast de nominale premie is een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10101

Premie

Het periodiek te betalen bedrag voor een verzekering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

Premie

Assurantiebegrip:
De premie is het bedrag dat de verzekeringnemer aan de verzekeraar moet betalen om verzekerd te zijn. Wanneer de verzekering tot stand gekomen is via een tussenpersoon bevat de premie ook de provisie voor de tussenpersoon.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Premie

De premie is het bedrag dat u periodiek betaald voor uw verzekering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Premie

De prijs van een optie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Premie

Een periodiek aan een pensioenfonds of verzekeraar te betalen bedrag, bestemd voor de financiering van een pensioen. Een periodiek aan een levens- of schadeverzekeraar te betalen bedrag bestemd voor de financiering van een schade- of levensverzekering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Premie

Periodieke betaling die men aan de uitvoerder van een pensioenregeling is verschuldigd voor de financiering van een pensioenaanspraak. Indien de periodieke premiebetaling voortijdig wordt gestaakt, wordt die pensioenaanspraak verlaagd tot het zogeheten premievrije pensioen. Zie ook: Premiesysteem en Inhaalpremiesysteem.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Premie

Tegenprestatie van de verzekeringnemer voor het door de verzekeraar te lopen risico. Als premie wordt niet alleen aangemerkt de door de verzekeraar in rekening te brengen vaste premie, maar ook de bij onderlinge waarborgmaatschappijen gebruikelijke variabele omslag of naheffing. De premie moet normaliter bij vooruitbetaling worden voldaan bij aanv....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Premie

Vergoeding voor geleverde diensten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

premie

beloning (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/premie

Premie

Het woord premie kent in de financiele wereld verschillende betekenissen. Zo wordt het woord premie gebruikt om de prijs van een optie te beschrijven (optiepremie). Daarnaast wordt de (periodieke) storting voor een verzekering ook premie genoemd (verzekeringspremie).
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_p.asp

premie

wat je moet betalen voor een verzekering vb: de premie voor de WW gaat omhoog
sociale premies [inhoudingen op inkomsten waarmee de overheid pensioenen en ziekteverzekering betaalt]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=premie

Premie

(1) De nominale premie voor de zorgverzekering is het bedrag dat de verzekerde zelf rechtstreeks betaalt aan de zorgverzekeraar. Naast de nominale premie is een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage bedraagt naar verwachting 6,5 % van uw inkomen en wordt door de Belastingdienst op uw inkomen ingehouden. Uw werkgever is wettelijk...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Premie

(2) De premie is het bedrag dat de verzekeringnemer aan de verzekeraar moet betalen om verzekerd te zijn. Wanneer de verzekering tot stand gekomen is via een tussenpersoon bevat de premie ook de provisie voor de tussenpersoon. Bij een schadeverzekering is de premie opgebouwd uit de volgende bestanddelen: een risicobestanddeel (benodigd om hieruit d...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Premie

Het bedrag dat de werkgever aan de pensioenuitvoerder moet betalen om het pensioen te financieren.
Gevonden op https://pensioenkijker.nl/home/begrippen/begrippen-p-t

Premie

[Nederlands] Te betalen bedrag
Gevonden op https://quizlet.com/126624993/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.