Zoek op

prijsdifferentiatie

consumenten en producenten, markten en prijzen: Ook: prijsdiscriminatie. Situatie waarbij een aanbieder op gescheiden deelmarkten ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=prijsdifferentiatie

Prijsdifferentiatie

Het verschijnsel dat een ondernemer meer varianten van een product met verschillende prijzen op de markt brengt om verschillende groepen consumenten te bereiken.
Gevonden op https://www.finler.nl/prijsdifferentiatie/

Prijsdifferentiatie

Prijsdifferentiatie is het verschijnsel dat voor vergelijkbare maar desondanks verschillende producten een verschillende prijs wordt gevraagd. Anders dan bij prijsdiscriminatie zijn deze verschillen in prijs terug te voeren op kosten- of producteigenschapverschillen. Het achterliggend motief voor prijsdifferentiatie is meestal dat het de producent...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Prijsdifferentiatie

Prijsdifferentiatie

(1) Hiervan is sprake van als een monopolist verschillende tarieven hanteert die gebaseerd zijn op verschil in kosten, bijvoorbeeld door een betere benutting van de kapitaalgoederenvoorraad (of het productieproces). Voorbeelden zijn piek- en daluren. Het onderscheid tussen prijsdifferentiatie en prijsdiscriminatie is niet scherp. Vaak worden deze b...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Prijsdifferentiatie

(2) Strategie waarbij in wezen dezelfde producten aan verschillende afnemers worden verkocht tegen verschillende prijzen op grond van verschillen in integrale kostprijzen. Oorzaken hiervan zijn andere kosten door: 1) een verschillend product door verschillende productfeatures;
2) het verschil in tijd van afname;
3) het verschil in hoeveelheid...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Prijsdifferentiatie

(3) Van prijsdifferentiatie is sprake als dezelfde leverancier op basis van onderhandelingen verschillende prijzen vraagt aan verschillende klanten. Bijvoorbeeld als een fabrikant van diervoedsel voor zijn producten aan supermarkten een lagere prijs vraagt dan aan dierenwinkels en dat bijvoorbeeld verpakt als kwantumkorting. Of als een ondernemer v...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.