Zoek op

Prijselasticiteit

De prijselasticiteit van de vraag geeft de relatieve (procentuele) verandering van de gevraagde hoeveelheid van een goed weer als gevolg van een relatieve (procentuele) prijsverandering van dat goed. Met deze uitkomst kan bijvoorbeeld een inschatting worden gemaakt of een prijsverandering via een verandering van de gevraagde hoeveelheid (de afzet)...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Prijselasticiteit

Prijselasticiteit

De prijselasticiteit van de vraag geeft de relatieve (procentuele) verandering van de gevraagde hoeveelheid van een goed weer als gevolg van een relatieve (procentuele) prijsverandering van dat goed. Met deze uitkomst kan een inschatting worden gemaakt of een prijsverandering leidt tot een stijging van de omzet of juist tot een omzetdaling. De aanb...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Prijselasticiteit

Prijselasticiteit is een begrip in de economie waarbij de af of toename van het aanbod een verandering in de prijs veroorzaakt. De term wordt in de verkeerskunde ook gebruikt om mobiliteit te beprijzen. Prijselasticiteit van mobiliteit De prijselasticiteit van mobiliteit is een onderwerp van discussie. Sommigen menen dat deze vrij hoog is, en dat...
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Prijselasticiteit
Geen exacte overeenkomst gevonden.