Zoek op

Principes

In de Romeinse Midden-Republiek waren de principes al wat oudere en meer ervaren soldaten van rond de 30 jaar die moesten vechten in een drievoudige linie, ook wel acer triplex genoemd. Ze stonden in een quincunx-formatie. Daarin waren drie rijen; vooraan de hastati, dan de principes en achteraan de triarii. Die waren verdeeld in manipels. Bij de ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Principes

Principes

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Principes``] Romeinsche krijgslieden, die reeds eenige veldtogten medegemaakt hadden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0017.htm

Principes

de vuistregels voor goed gedrag in de filognosie. Ze zijn afgeleid van de fundamentele waarden en vormen als het ware de basisgeboden. In het spel en de drievoudigheid van de filognostische disciplines vormen de principes de kern van de spirituele discipline die bestaat uit transcendentie in gnosis en bewustzijn van dualiteit in analyse. Als regule...
Gevonden op http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html

Principes

Principes maken een waarde tot praktische gedragsregels. Zo kan de waarde integriteit als bijbehorend principe of gedragsregel hebben: Wij laten ons door het ontvangen van gunsten of goederen niet benvloeden bij het nemen van beslissingen. Of de waarde klantgericht kan de volgende gedragsregel hebben: De tevredenheid van de klant is belangrijker da...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.