Zoek op

theorie

de theorie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [tejoˈri] Verbuigingen:   theorie|ën (meerv.) leer of regels die de basis vormen van een wetenschap, kunst of techniek Voorbeelden:   `In theorie kan het, maar in de praktijk is het nog niet bewezen.`, `slagen voo...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/theorie

theorie

Op grond van waarnemingen of experimenten opgestelde modelmatige beschrijving van een samenhangende groep van verschijnselen, liefst gesteund door een wiskundige analyse en leidend tot verifieerbare voorspellingen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

THEORIE

1) Beginselen van een wetenschap 2) Beginselleer 3) Beschouwing 4) Bespiegelende kennis 5) Bespiegeling 6) Bewering 7) Doctrine 8) Grondregels 9) Grondregels van de wetenschap 10) Grondregels van wetenschap 11) Hypothese 12) Leer 13) Leer van de beginselen van een wetenschap 14) Leer van de grondregels 15) Leer van de grondregels van de wetenschap ...
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/THEORIE/1

Theorie

Een theorie is een geheel van denkbeelden, hypothesen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. In de wetenschap is een theorie een toetsbaar model ter verklaring van waarnemingen van de werkelijkheid. == Algemeen == De juistheid van een theorie kan althans volgens vele wetenschapsfilosofen zoals Karl Popper nooit bewezen (gev...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Theorie

Theorie

[Soldatentaal, 1914] er is theorie aan de lucht: het wordt slecht weer. Bij slecht weer worden de wapenoefeningen in de open lucht vervangen door theorie binnen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0011.php

Theorie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Theorie``] Letterlijk vertaald wil dit woord zeggen beschouwing; meestal echter wordt het gelijkluidend met wetenschap gebruikt en tegengesteld aan het woord practijk, in den zin van weten verkregen door ondervinding. In de militaire taal is het gaaf aangenomen, theoretici en practici te onderscheiden. ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0021.htm

theorie

leer, verklaring (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/theorie

theorie

geheel van ideeën, regels en beginselen rond een bepaald thema vb: volgens deze theorie komen er meer banen als je de lonen verlaagt Tegenstelling: praktijk
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=theorie

theorie

•een wetenschappelijk model of uitspraak over waarnemingen in de empirie.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/theorie

theorie

Een geheel van generalisaties en principes die zijn ontwikkeld in samenwerking met praktische ervaring op een bepaald gebied. Het resultaat hiervan vormt een intellectuele discipline.
Categorie: Abstracte Begrippen > multidisciplinaire begrippen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Theorie

Een beeld van de werkelijkheid dat een noodzakelijke en voldoende verklaring biedt voor een reeks waarnemingen of verschijnselen. Een theorie doorloopt in haar ontstaan het volgende proces (empirische cyclus): waarneming - hypothese - toetsbare voorspelling - experiment-waarneming - verificatie-falsificatie - theorie
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10671

Theorie

Een theorie is een beschrijving van een aantal samenhangende verschijnselen. De theorie verklaart hoe de verschijnselen samenhangen en voorspelt hoe zij veranderen als de omstandigheden worden gevariëerd. Een theorie is wetenschappelijk als zij onderzoekbaar is, dat wil zeggen als er toetsbare (werk)hypotheses uit kunnen worden afgeleid.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10713
Geen exacte overeenkomst gevonden.