Zoek op

Productieserver

Via Internet bereikbare niet afgeschermde server.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10326

Productieserver

Server waarop de website staat die door bezoekers kan worden benaderd. Voor ontwikkel- en testdoeleinden wordt niet gebruik gemaakt van de productieserver, maar van de ontwikkel- c.q. testserver. Redacteuren maken veelal gebruik van een staging server. Op de staging server wordt de content bewerkt, voordat deze wordt doorgezet naar de productieserv...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10678
Geen exacte overeenkomst gevonden.