Zoek op

product

het product zelfst.naamw.Uitspraak:   [proˈdʏkt] Verbuigingen:   product|en (meerv.) 1) iets dat gemaakt of ontstaan is Voorbeelden:   `eindproduct`, `natuurproducten`, `afvalproduct`, `Dit product is speciaal ontwikkeld voor de actieve oudere.`Syno...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/product

product

Zie factor.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/product

PRODUCT

1) Artikel 2) Bedrag 3) Creatie 4) Creatuur 5) Deel van een rekenkundige bewerking 6) Deel van een vermenigvuldiging 7) Goed 8) Handelsartikel 9) Handelsvoorwerp 10) Handelswaar 11) Hetgeen is voortgebracht door landbouw 12) Iets dat gemaakt is 13) Iets tastbaars 14) Maaksel 15) Oogst 16) Opbrengst 17) Rekenkundig getal 18) Rekenkundige term 19) Re...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PRODUCT/1

Product

[band] - Product is een Amerikaanse muziekgroep, die progressieve rock speelt. De band wordt gevormd door Arman Christoff Boyles en Scott Rader. Boyles en Rader spelen al sinds de jaren 90 samen met allerlei andere musici. Het uiteindelijke resultaat komt pas in 1999 als zij onder de naam Product de studios in Aptos (Califo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Product_(band)

Product

[categorietheorie] - In de categorietheorie, een abstract deelgebied van de wiskunde, is het product van twee (of meer) objecten in een categorie een notie die bedoeld is om de essentie achter constructies in andere gebieden van de wiskunde vast te leggen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het cartesisch product van verzameling...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Product_(categorietheorie)

Product

[economie] - Een product in economische zin is alles wat kan worden aangeboden op de markt om aan een vraag te voldoen. Een product kan daarbij een tastbaar goed zijn, zoals een artikel in een winkel, maar ook een dienst. == Productinformatie == Een product kan worden vergezeld van productinformatie. Voor veel productcatego...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Product_(economie)

Product

[wiskunde] - In de wiskunde is een product het resultaat van een vermenigvuldiging, of een uitdrukking die de factoren identificeren die worden vermenigvuldigd. De volgorde waarin reële- of complexe getallen worden vermenigvuldigd heeft geen invloed op het product, dit staat bekend als de commutatieve eigenschap van vermen...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Product_(wiskunde)

Product

In de rekenkunde het resultaat van een vermenigvuldiging.
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

Product

Let op: Spelling (deels) uit 1864:
*...DUKT, o. (-en), voortbrengsel; vrucht; (rek.) uitkomst eener vermenigvuldiging.
~IE, v. (...ën), voortbrenging; [in het rechtswezen, bij de rechtsbedeeling] ) overlegging.
~IEF, [bijvoegelijk naamwoord] (...ver, -st), voortbrengend, voordeelig, vruchtbaar.
~IVITEIT, v. werkingsvermogen, v...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

product

uitkomst van een vermenigvuldiging - Jaar van herkomst: 1508 (Kool )
voortbrengsel - Jaar van herkomst: 1752 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Product

Een product is een voortbrengsel van verrichte arbeid dat overdraagbaar is aan andere personen.
Door een bedrijf verrichte arbeid brengt een product voort dat vervolgens aan klanten verkocht en geleverd kan worden. Het product gaat over in het bezit van de klant. De klant is zelf weer in staat het product te verkopen of uit te lenen aan derden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10043

product

Het totaal aan stoffelijke en niet-stoffelijke eigenschappen van een goed of dienst. Product is ook de tweede P uit de retailmix.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Product

Dit is een tastbaar goed dat de producent voortbrengt en verkoopt aan een volgende producent of aan de consument.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10927

product

uitkomst van een vermenigvuldiging (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/product

Product

Een soort goederen met bepaalde kenmerken. Een eenheid van een soort goed. Voorbeeld: een onderneming maakt één product in een oplage van 1000 stuks. Soms zegt men dan dat de onderneming 1000 producten maakt, maar men bedoelt dan 1000 eenheden van dat product.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

product

wat gemaakt wordt in de industrie of gekweekt in land- en tuinbouw vb: de producten van dit bedrijf worden goed verkocht
uitkomst van vermenigvuldiging vb: het product van 4 en 2 = 8
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=product

Product

Het eindproduct waarin de handeling resulteert of zou moeten resulteren.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Product

Resultaat van een of meerdere activiteiten.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Product

Transactie of handeling die voortvloeit uit een proces en die beschreven staat in een gewaarmerkt document.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

product

[Nederlands] voortbrengsel, iets dat gemaakt is, opbrengst
Gevonden op https://quizlet.com/104675791/nederlands-flash-cards/

Product

(1) 1) Een voortbrengsel, voortgebracht door mensen of op mechanische wijze.
2) Geheel van fysieke, symbolische en functionele eigenschappen.
3) Alles wat in staat is behoeften te bevredigen.
4) Geheel van instrumentele en expressieve eigenschappen. [Product in allesomvattende zin. Dit bestaat uit het product in uitgebreide zin waaraan doo...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Product

(2) Een product is een voortbrengsel van verrichte arbeid dat overdraagbaar is aan andere personen. Door een bedrijf verrichte arbeid brengt een product voort dat vervolgens aan klanten verkocht en geleverd kan worden. Het product gaat over in het bezit van de klant. De klant is zelf weer in staat het product te verkopen of uit te lenen aan derden....
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Product

(3) (Eng.: `Product item`). Een van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemeen spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: 'Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.' De bundel bevredigingsmiddelen die het prod...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.