Zoek op

Productontwikkeling

Begrip dat op drie manieren kan worden onderscheiden, namelijk als: 1) groeistrategie: met nieuwe producten op de bestaande of op een nieuwe markt de omzet verhogen. Macro-omgeving en concurrentie, groei, continuteit en winst maken productontwikkeling noodzakelijk. We kennen de volgende groeistrategien: a) marktpenetratie: kleine aanpassingen van h...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Productontwikkeling

[Management-en-organisatie] nieuwe producten worden ontwikkeld, die op een bestaande markt worden geïntroduceerd.
Gevonden op https://quizlet.com/115659125/3strategisch-management-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.