Zoek op

PROPONENT

1) Aankomend predikant 2) Afgestudeerd predikant 3) Als predikant beroepbaar verklaard theoloog 4) Kandidaat 5) Kandidaat-predikant 6) Kandidaatpredikant
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PROPONENT/1

Proponent

kandidaat-dominee.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

Proponent

Een proponent is in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en in de Remonstrantse Broederschap een afgestudeerd theoloog die mag preken en beroepen kan worden door een gemeente. De proponent onderscheidt zich van de `kandidaat`, een student die wel mag preken, maar nog niet beroepbaar is. In de nieuwe kerkorde van de PKN is het begrip proponent.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Proponent

Proponent

Let op: Spelling van 1858 Lat., een voordrager, voorsteller; een Protestantsch kandidaat, die tot het predikambt onderzocht en bevoegd verklaard, maar nog niet als predikant geplaatst is. Proponeren, voorstellen, voordragen, voorslaan
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

proponent

beroepbaar theoloog (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/proponent
Geen exacte overeenkomst gevonden.