Zoek op

prorogatie

burgerlijk procesrecht: in plaats van de rechtbank wordt het geding dadelijk ter kennis gebracht van het Gerechtshof dat ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/prorogatie

PROROGATIE

1) Uitstel 2) Verdaging 3) Verlenging 4) Verschuiving 5) Vertraging (rechtst.)
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PROROGATIE/1

Prorogatie

Men spreekt van prorogatie wanneer partijen in een civiel geschil overeenstemmen om gebruik te maken van de mogelijkheid om het gerechtshof als eerste instantie te kiezen om de zaak voor te leggen. Ze slaan daarmee de rechtbank over. (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 329) == Bestuursrecht == Ook in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Prorogatie

prorogatie

uitstel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/prorogatie

Prorogatie

De mogelijkheid om in het civiel procesrecht met de tegenpartij overeen te komen dat een geschil direct zal worden voorgelegd aan een hogere rechter.        
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.