Zoek op

Pulvinar

Het pulvinar vormt de achterste kerngroep van de thalamus. Het ontvangt binnenkomende signalen van de colliculi superiores en de primaire visuele schors, en heeft veel reciproque (tweerichtings-) verbindingen met de posterieure associatiegebieden in de hersenen. De functie van het pulvinar is integratie van zintuigelijke informatie. Ook neemt men ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pulvinar

Pulvinar

Het klassieke kapiteel heeft aan de bovenzijde een abacus, die soms - bijvoorbeeld bij het Dorische kapiteel - op een losse dekplaat lijkt. Het is echter de dekplaat van het kapiteel: de abacus is uit hetzelfde blok natuursteen gehouwen. In de Byzantijnse kunst verschijnt tussen het kapiteel en de e...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Pulvinar
Geen exacte overeenkomst gevonden.