Zoek op

raadkamer

(RK) Gerechtelijk recht: onderzoeksgerecht op het niveau van de rechtbank van eerste aanleg dat o.m. bevoegd is om het vooronderzoek ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=raadkamer (RK)

raadkamer

(RK) strafprocesrecht: rechters die achter gesloten deuren in onderling overleg en beraad beslissingen nemen in rechtszaken. Dit ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/raadkamer (RK)

Raadkamer

Begrip met twee betekenissen. In de eerste plaats een rechtbank die rechtzaken behandelt die door een Officier van Justitie of een advocaat zijn aangedragen, maar waarvoor geen openbare rechtszitting nodig is. De kamer bestaat dan uit drie rechters en een griffier. In de tweede plaats de kamer waar rechters zich na een openbare zitting terug trekke...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/raadkamer

Raadkamer

Een raadkamer is een term uit het strafrecht. == België == In België is de raadkamer een kamer van de rechtbank van eerste aanleg, meer bepaald van de correctionele rechtbank, die een aantal taken vervult in verband met de strafprocedure. De raadkamer is een onderzoeksgerecht. Zij bestaat uit een rechter in de rechtbank van eerste aanleg. Deze r...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Raadkamer

Raadkamer

1. Rechterlijk college dat strafzaken behandelt waarvoor in de regel geen openbare zitting is voorgeschreven. Denk bijvoorbeeld aan klachten niet-vervolging (het hof oordeelt dan over de vraag of een
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.