Zoek op

bezwaarschrift

fiscaal recht: geschrift waarmee een bezwaarprocedure wordt ingeleid, met name in fiscale zaken waarbij de belastingplichtige ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=bezwaarschrift

bezwaarschrift

bestuursprocesrecht: geschrift waarmee een bezwaarschriftprocedure wordt gestart. In geding is vaak een beschikking van een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bezwaarschrift

bezwaarschrift

het bezwaarschrift zelfst.naamw.Uitspraak:   [bəˈzwarsxrɪft] Verbuigingen:   bezwaarschrift|en (meerv.) officiële tekst waarin je je bezwaren uiteenzet Voorbeeld:   `een bezwaarschrift indienen tegen de bouwvergunning` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bezwaarschrift

BEZWAARSCHRIFT

1) Doleantie 2) Doleerschrift 3) Geschrift waarin men tegen een beslissing opkomt 4) Klaagschrift 5) Klacht 6) Reclamatie 7) Reclame 8) Rekest 9) Remonstrantie 10) Schriftelijke tegenwerping 11) Schriftelijke tegenwerpingen 12) Tegenbetoog 13) Tegenvoorstelling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BEZWAARSCHRIFT/1

Bezwaarschrift

Schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de Belastingdienst of de uitvoeringsinstelling om een beslissing te herroepen waarmee de indiener van het bezwaarschrift het niet eens is. Het gaat om een beslissing die de Belastingdienst of de uitvoeringsinstelling zelf heeft genomen.
Gevonden op http://financieel.infonu.nl/belasting/10802-belasting-begrippen-ondernemers

Bezwaarschrift

Een bezwaarschrift is het schriftelijk stuk waarmee een besluit van een bestuursorgaan wordt aangevochten. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt een bestuursrechtelijke procedure begonnen. In deze procedure dient het bestuursorgaan dat het aangevochten besluit heeft genomen, het besluit te heroverwegen op basis van alle relevante feiten e...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bezwaarschrift

bezwaarschrift

•formeel schrijven waarin men zijn onvrede met gemaakte plannen kenbaar maakt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/bezwaarschrift

bezwaarschrift

Elke burger kan tegen plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening, zoals b.v. het bestemmingsplan, bezwaar maken. Een schriftelijke verzoek om plannen te wijzigen of niet uit te voeren.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

Bezwaarschrift

Men protesteert schriftelijk tegen een beslissing bij het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft. De op schrift gezette bezwaren die men moet indienen bij het bestuursorgaan dat de omstreden beslissing genomen heeft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Bezwaarschrift

Algemeen: geschrift waarbij men tegen een beschikking van het openbaar gezag opkomt. Strafprocesrecht: schriftelijk bezwaar van de verdachte tegen de beslissing van het openbaar ministerie om hem te vervolgen. Dit bezwaarschrift wordt voordat de zaak voorkomt aan de rechter voorgelegd. De raadkamer beslist op het bezwaarschrift. Wordt de vervolging...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Bezwaarschrift

Schriftelijk protest bij een overheidsorgaan dat een beslissing heeft genomen. Een bezwaarschrift is het schriftelijk stuk waarmee een besluit van een bestuursorgaan wordt aangevochten.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/bezwaarschrift

Bezwaarschrift

men protesteert schriftelijk tegen een beslissing bij het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/B

bezwaarschrift

brief waarmee je protesteert tegen een beslissing vb: als je het er niet mee eens bent, kun je een bezwaarschrift indienen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=bezwaarschrift

Bezwaarschrift

(1) Een bezwaarschrift is het schriftelijk indienen van een bewaar tegen een beslissing bij het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Bezwaarschrift

(2) Schriftelijk en gemotiveerd verzoek van een ondernemer aan de Belastingdienst om een beslissing te herroepen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Bezwaarschrift

Een verzoekschrift binnen een beroepsprocedure.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Bezwaarschrift

Gebruikelijk rechtsmiddel tegen een administratieve of rechterlijke (eenzijdige, niet op een geschil tussen partijen gegevens beschikking, indien daartegen voorziening mogelijk is; krachtens uitdrukkelijk voorschrift (zoals bij belastingzaken). Niet zelden ook request genaamd.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

bezwaarschrift

[Maatschappijleer] is een brief waarmee burgers een klacht over overheidsbeleid kunnen indienen
Gevonden op https://quizlet.com/120678907/politiek-en-beleid-maatschappijleer-2-flash-c
Geen exacte overeenkomst gevonden.