Zoek op

rechtspersoon

producentengedrag: niet-natuurlijk persoon; onderneming of instelling dat net zoals een natuurlijk persoon als rechtssubject ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=rechtspersoon

rechtspersoon

rechtspersonenrecht: niet-natuurlijk persoon; onderneming of instelling dat net zoals een natuurlijk persoon als rechtssubject ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=rechtspersoon

rechtspersoon

rechtspersonenrecht: niet-natuurlijk persoon; onderneming of instelling die net zoals een natuurlijk persoon als rechtssubject ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rechtspersoon

rechtspersoon

De hoedanigheid waardoor iemand, een groep of organisatie zelfstandig aan het rechtsverkeer kan deelnemen. Los van uitzonderingsgevallen hebben natuurlijke personen rechtspersoonlijkheid. Maar ook aan organisaties kunnen juridische rechten en plichten worden toegekend als waren zij een natuurlijk persoon, zoals de Staat, provincies, gemeenten en be...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/rechtspersoon

rechtspersoon

de rechtspersoon zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['rɛx(t)spɛrson] Verbuigingen:   rechtsper|sonen (meerv.) instelling die voor de wet op een soortgelijke manier kan handelen als een mens Voorbeeld:   `Verenigingen, stichtingen en bedrijven zijn rechtsperso...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rechtspersoon

Rechtspersoon

Er zijn natuurlijke personen en rechtspersonen. Natuurlijke personen zijn mensen zoals jij en ik. Zij gaan zelfstandig verplichtingen aan door bijvoorbeeld een telefoonabonnement of hypotheek af te sluiten. Een rechtspersoon kan dat ook. Het verschil tussen een natuurlijk persoon en een rechtspersoon is dat er geen sprake is van een mens van vlees ...
Gevonden op https://www.finler.nl/rechtspersoon/

RECHTSPERSOON

1) Persona moralis 2) Stichting
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECHTSPERSOON/1

Rechtspersoon

De juridische hoedanigheid van een niet-natuurlijk persoon. Juridisch wordt er onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen en niet-natuurlijke personen c.q. rechtspersonen. Een persoon is hier een drager van rechten en plichten. Om duidelijk te maken dat ook anderen dan natuurlijke personen rechten en plichten kunnen hebben, is in de wet de rec...
Gevonden op http://financieel.infonu.nl/belasting/10871-belasting-begrippen-ondernemers

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie op kan treden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer behept met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon dat kan doen. Dat wil zeggen, een rechtspersoon kan bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtsz...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon

Rechtspersoon

Elke niet-natuurlijk persoon die in het recht als rechtssubject is erkend.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=588

rechtspersoon

Een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze zelfstandig schulden en bezittingen heeft, en dus een eigen vermogen heeft. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/rechtspersoon.ht

Rechtspersoon

een organisatievorm die zelfstandig aan het rechtsverkeer deelneemt. Bijvoorbeeld een naamloze vennootschap, besloten vennootschap, stichting of vereniging.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10253

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een zelfstandig drager van rechten en plichten, niet zijnde een natuurlijk persoon. Tegenover derden kan de rechtspersoon haar rechten geldend maken, haar plichten zijn afdwingbaar. Rechtspersonen: B.V., N.V., stichting en vereniging.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Rechtspersoon

Organisatie die als rechtspersoon staat geregistreerd, bijvoorbeeld NV, BV, vereniging, stichting, kerkgenootschap. De staat, de provincies, de gemeenten en andere overheidsorganisaties zijn publiekrechtelijke rechtspersonen; bedrijven, verenigingen enz. zijn privaatrechtelijke rechtspersonen. Zie ook Natuurlijk persoon.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Rechtspersoon

Niet-natuurlijk persoon; onderneming of instelling die net als een natuurlijk persoon kan deelnemen aan het (economisch) verkeer, bijv. besloten en naamloze vennootschappen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11034

Rechtspersoon

Groep van personen of een organisatievorm die volgens de wet bevoegd is om zelf rechtshandelingen te verrichten, zoals het sluiten van een contract. Een naamloze vennootschap, een stichting en een vereniging zijn voorbeelden van rechtspersonen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/rechtspersoon

Rechtspersoon

Juridisch zelfstandige organisaties die een eigen vermogen hebben dat los staat van de personen van de aandeelhouders. In Nederland bestaan twee vormen: de Besloten Vennootschap en de Naamloze Vennootschap. Aandeelhouders zijn dus in wezen geen eigenaren van de BV of NV, omdat de BV en NV juridisch gezien geheel zelfstandig zijn. De eenmanszaak, d....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Rechtspersoon

Juridisch onafhankelijke eenheid met eigen rechten en verplichtingen los van de eigenaar.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Rechtspersoon

(1) Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie op kan treden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer behept met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon dat kan doen. Dat wil zeggen, een rechtspersoon kan bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rech...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Rechtspersoon

(2) Juridisch zelfstandige organisaties die een eigen vermogen hebben dat los staat van de personen van de aandeelhouders. In Nederland bestaan twee vormen: de Besloten Vennootschap en de Naamloze Vennootschap. Aandeelhouders zijn dus in wezen geen eigenaren van de BV of NV, omdat de BV en NV juridisch gezien geheel zelfstandig zijn. De eenmanszaak...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Rechtspersoon

Rechtspersonen, in tegenstelling tot de natuurlijke personen: groepen van personen of organisatievorm waaraan de hoedanigheid van subject van recht uitdrukkelijk of indirect is toegekend. Subject van recht: gerechtigde, drager van het recht. Zie ook titel 1 van Boek 2 BW.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een organisatie rechten en plichten kan bezitten. De rechtspersoon is een organisatie, een vennootschap, die zelfstandig kan deelnemen aan het rechtsverkeer. Daardoor kan een rechtspersoon dingen kopen en overeenkomsten afsluiten. De bestuurders van de rechtspersoon zijn dan ook slechts in ui...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/rechtspersoon/
Geen exacte overeenkomst gevonden.