Zoek op

Adhocratie

Het tegenovergestelde van bureaucratie: een benaming, oorspronkelijk gebruikt door Warren Bennis en vervolgens overgenomen door Alvin Toffler, Henry Mintzberg en Robert Waterman, ter aanduiding van kleine, flexibele projectteams of -groepen, die bij hun werkzaamheden vrijelijk de grenzen tussen de afdelingen van een organisatie kunnen overschrijden...
Gevonden op http://www.floor.nl/management/adhocratie.html

adhocratie

Organisatiestructuur; Binnen de adhocratie werkt men veelal zonder dat er een uitgebreide formele structuur aanwezig is. Door onderlinge afstemming (communicatie) worden de visies en de werkzaamheden op elkaar afgestemd, meestal via persoonlijke en weinig formele contacten. De adhocratie is dan ook alleen toepasbaar in kleinere organisaties of afde...
Gevonden op http://www.let.rug.nl/~redeker/courses/orientatie/glossarium.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.