Zoek op

Rechtsvorm

Voor ondernemingen en organisaties zijn verschillende rechtsvormen te onderscheiden. Deze rechtsvormen zijn: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatieve vereniging en stichting. De eerste twee zijn natuurlijke personen en de anderen rechtspersoon.
Gevonden op https://www.finler.nl/rechtsvorm/

Rechtsvorm

Juridische vorm waarin een onderneming wordt gedreven: eenmanszaak, samenwerkingsverband van twee of meer personen, zoals b.v. een maatschap (maatschap), of rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV). Meer informatie staat in Rechtsvormen.
Gevonden op http://financieel.infonu.nl/belasting/10871-belasting-begrippen-ondernemers

Rechtsvorm

De rechtsvorm van een bedrijf, onderneming of organisatie, is de juridische vorm waarin de onderneming is gegoten. De eenvoudigste bedrijfsvorm is de eenmanszaak. Bij de eenmanszaak is de eigenaar van de zaak ook de bestuurder en is de winst of het verlies van de onderneming gelijk aan de winst of het verlies van de ondernemer. Bij complexere rech...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtsvorm

Rechtsvorm

De juridische status van een onderneming, in het bijzonder van belang voor de aansprakelijkheid van de leiding en de eigenaren van de onderneming.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Rechtsvorm

Juridische vorm waarin een onderneming wordt gedreven. Bijvoorbeeld een eenmanszaak, een samenwerkingsverband van twee of meer personen (bijvoorbeeld een maatschap) en een rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV).
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Rechtsvorm

De rechtsvorm is de juridische vorm van een bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld de BV, NV, stichting en vereniging. Ook de eenmanszaak en Vennootschap Onder Firma de VOF zijn rechtsvormen. Bij het oprichten van een rechtspersoon moet je een rechtsvorm kiezen. Die rechtsvorm bepaalt welke wettelijke regels van toepassing zijn op jouw bedrijf of org...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/rechtsvorm/
Geen exacte overeenkomst gevonden.