Zoek op

RECONCILIATIE

1) Hereniging 2) Verzoening
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECONCILIATIE/1

Reconciliatie

Reconciliatie (van het latijn reconciliatio = hereniging) betekent in het algemeen verzoening. Het begrip wordt toegepast op een groot aantal gebieden zoals religie, conflictbemiddeling, technische en boekhoudkundige procedures. In religie betekent reconciliatie verzoening van God en mens door het wegnemen van hetgeen de gemeenschap tussen beiden ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reconciliatie

Reconciliatie

Bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere organisaties ontvangen en versturen betalingen, bijvoorbeeld via een overschrijving of een Acceptgiro. Zij verwerken deze betalingen in hun administratie. We noemen dit reconciliatie.
Gevonden op http://www.betaalvereniging.nl/verklarende-woordenlijst/

Reconciliatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), verzoening.
*...CILIËREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] verzoenen, weder goed maken, bevredigen.
*...STRUCTIE, v. (...ën), herbouwing, wederopbouwing.
*...STRUEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] herbouwen; op nieuw opstellen (stijloefening).
*...VALESCENT, ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

Reconciliatie

Verrekening over een bepaalde periode op basis van het verschil tussen het met behulp van profielen berekende verbruik en het vastgestelde werkelijke verbruik tegen een gewogen marktprijs per kWh.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10280

reconciliatie

Verrekening over een bepaalde periode op basis van het verschil tussen het met behulp van profielen berekende verbruik en het vastgestelde werkelijke verbruik tegen een gewogen marktprijs per kWh, zoals vastgesteld op basis van bijlage 6 van de Systeemcode.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10614

Reconciliatie

Systeem voor verrekening van geplande en afgenomen hoeveelheden energie tussen programmaverantwoordelijken. Energiebedrijven met een programmaverantwoordelijkheid moeten de afname van hun klanten voor de volgende dag plannen en doorgeven aan de netbeheerder. Voor deze schatting gebruiken de bedrijven verbruiksprofielen. Afwijkingen van het patroon ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10939
Geen exacte overeenkomst gevonden.