Zoek op

RECRUTEREN

1) Aanwerven 2) Aanwerven van militairen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECRUTEREN/1

Recruteren

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik recruteerde, heb gerecruteerd), werven, lichten, in dienst nemen of stellen (krijgsvolk); aanvullen (de ontbrekende manschap bij een leger).
*...TERING, v. werving, lichting.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

Recruteren

Let op: Spelling van 1858 werven, ligten, voltallig maken, geheel maken (van troepen). Recrutering, troepenligting of-aanvulling. Recruut, nieuw aangeworven soldaat, pas in dienst getredene
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.