Zoek op

reductor

reductor zelfst.naamw. [scheikunde] een stof of species die in een reactie elektronen af kan staan   Voorbeeld: `Kalium is een van de krachtigste reductoren. ` Bron: Wikiwoordenboek - reductor. Spelling'reductor' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de T...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/reductor

REDUCTOR

1) Afremmer 2) Soort transformator
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REDUCTOR/1

Reductor

Een reductor of elektronendonor is een chemische stof die in een chemische reactie elektronen kan afstaan. De stof die de elektronen opneemt heet oxidator. Een reactie waarbij dit fenomeen optreedt heet een redoxreactie. In bovenstaande oxidatie is Fe2+ de reductor, omdat het een elektron afstaat. Er is een groot verschil in de sterkte van reducto...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reductor

Reductor

Let op: Spelling van 1858 eene zamengestelde machine tot het herstellen van beenbreuken en verrekkingen van sterke ledematen, bij welke men uit hoofdie van den sterken tegenstand der spieren, dit met de handen, strikken of doeken alleen niet bewerkstelligen kan
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

reductor

Groepen: redoxreactie
Stof die een andere stof kan laten reduceren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518
Geen exacte overeenkomst gevonden.