Zoek op

Referentiemodel

Een referentiemodel is opgesteld voor informatiesystemen t.b.v. de produktiebeheersing van produktielijnen. Dit bestaat uit een algemene beschrijving van een produktielijn, een conceptueel schema voor het informatiesysteem, de functionele eisen aan het informatiesysteem en een methode om voor een gegeven situatie het relevante gedeelte van het conc...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10046

Referentiemodel

Combinatie van verschillende specificaties die samengevoegd worden tot een nieuw geheel van afspraken, gericht op implementatie en gebruik voor een specifieke groep.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10334

Referentiemodel

Het Referentiemodel is de detailvertaling van de 45 PVE-Regelingen en Codes (voor gas en elektriciteit) in stroomdiagrammen, processtappen, rollen en verantwoordelijkheden van meetbedrijven, programmaverantwoordelijken, shippers, netbeheerders en leveranciers. Het Referentiemodel brengt de informatiestromen tussen meetbedrijven, netbeheerders en le...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10939

Referentiemodel

Een als standaard geaccepteerd model dat als referentiepunt dient voor te ontwikkelen afgeleide modellen of systemen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.