Zoek op

OLIGOTROOF

1) Arm aan voedingsstoffen 2) Arm aan voedsel
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OLIGOTROOF/1

oligotroof

De term is afgeleid van het Grieks oligos = weinig en trophè = voeding. Wordt gezegd van een midden dat arm is aan voedingsstoffen. Zo moet de concentratie aan orthofosfaat minder dan 0,01 mg-l bedragen en mogen er geen nitraten voorkomen. Hoogveen is een voorbeeld van een oligotroof milieu. Het ligt voor de hand, dat slechts goed aangepaste plan....
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

Oligotroof

Oligotroof (van het Griekse ολιγος (oligos) = weinig en τροφη (trophè) = voeding-mest) betekent voedselarm. Een ecosysteem (dat kan van alles zijn: een bodem, een meer, een plas, een sloot) of een substraat dat oligotroof is, bevat weinig minerale voedingsstoffen. Vaak is er wel een grotere biodiversiteit aan plantensoorten en daardoor...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Oligotroof

oligotroof

Arm aan voedingsstoffen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

oligotroof

oligotroof:arm aan voedsel met betrekking tot het milieu van dieren of planten.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

oligotroof

arm aan voedingsstoffen Alternatieven: oligotrofe
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=libellen&selected=defini

Oligotroof

Geassocieerd met weinig nutriënten; bv. waters die weinig nutriënten of voedingstoffen bevatten, micro-organismen die leven in voedselarme milieus, etc.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

oligotroof

Def.: voedselarm. Toelichting: Het ontbreken van voedingsstoffen, vooral fosfaten en nitraat in het milieu.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.