Zoek op

Regelval

positie van tekstregels ten opzichte van elkaar. Te onderscheiden zijn: Engelse regelval, vrije regelval blokvorm en centreren
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10413

regelval

De manier waarop de tekstregels onderling geschikt staan in een kolom of pagina noemt men regelval. We onderscheiden: - blokzetsel, wanneer regels tekst vooraan en achteraan één lijn vormen. - vlagzetsel, wanneer de tekst alleen vooraan of achteraan één lijn vormen (Engelse regelval) - middenschikking, wanneer de tekst geschikt wordt op zijn ce...
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/regelval
Geen exacte overeenkomst gevonden.