Zoek op

regenten

Uit de koopliedenstand ontstane groep van voornamelijk stedelijke bestuurders, die zich in de tweede helft van de zeventiende eeuw in sociaal opzicht losmaakten van de burgerij en een nagenoeg gesloten eigen maatschappelijke stand gingen vormen. Later werd het de aanduiding van bestuurders van liefdadige instellingen, als zodanig vaak geportretteer...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederland-1500-1813/regenten

Regenten

De term regenten wordt gebruikt voor de bestuurders van de Nederlandse steden in de 17e eeuw en de 18e eeuw. De macht was daar in handen van regentenfamilies, die vaak elkaar de bal toespeelden {Bron?||2013|06|20}. De burgemeesters van Amsterdam bijvoorbeeld, die elkaar benoemden, maar ook de staten en Gedeputeerde Staten van de provincies, die ev...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Regenten

Regenten

Het geheel van de bestuurselite in de Nederlandse Republiek.
Gevonden op http://www.bataviawerf.nl/verklarende-woordenlijst-van-scheepsbouwtermen.ht

regenten

Begrippenlijst: Nederland 1648-1780 - bestuurders van de steden in de Republiek. Meestal kwamen zij uit de rijke koopmansfamilies.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bnl48.htm

regenten

Zij die de plaats innemen van het hoofd van een monarchie tijdens de minderjarigheid, afwezigheid of invaliditeit van de monarch.
Categorie: Personen > onderkoningen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491
Geen exacte overeenkomst gevonden.