Zoek op

factie

factie zelfst.naamw. politiek agerende politieke groepering (partij binnen een partij) letterkunde fictie, gebaseerd op ware gebeurtenissen Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'factie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijs...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/factie

FACTIE

1) Agerende politieke groep 2) Groepering 3) Partij
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FACTIE/1

factie

meute
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Factie

Een factie is een politieke groepering, met name als die deel uitmaakt van een grotere groep. Het wordt voor de moderne tijd vaak gebruikt om een groep (radicale) dissidenten binnen een politieke partij aan te duiden. Het begrip kan in het kort omschreven worden als een agerende politieke groep. Ook de omschrijving partij binnen een partij wordt g...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Factie

factie

Benaming uit de rederijkerstijd voor een komisch, satirisch of moraliserend toneel- of straatspel van geringe lengte (gewoonlijk minder dan 200 verzen), vrijwel zonder intrige, met haast uitsluitend allegorische personen, en aan het slot een factielied. Van de in totaal zeventien bekende facties zijn er zestien overgeleverd in de bundel Spelen v...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

factie

fictie gebaseerd op ware gebeurtenissen - Jaar van herkomst: 1997 (De Coster 1999 )
politieke groep - Jaar van herkomst: 1596 (Linschoten 162 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

factie

politieke groep (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/factie

Factie

Abstract: combinatie van fictie en factie
Tekst: Bij de methode `Leeslijn` (ThiemeMeulenhoff) worden zogenaamde factieboekjes uitgegeven waarin verhalen worden afgewisseld met informatieve teksten en plaatjes uit de chte wereld.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10364

Factie

Informele, door gemeenschappelijke belangen, wederzijdse diensten en-of familiebanden bijeengehouden groep.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10429

factie

Begrippenlijst: Nederland 1648-1780 - informele, door gemeenschappelijke belangen of familierelaties bijeengehouden groepjes regenten
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10676

Factie

Belangengroep van edelen en onedelen, die elkaars steun trachtten te verwerven bij het verdelen van de ambten en inkomsten. Het hoogtepunt van de factievorming in Drenthe lag tussen 1650 en 1750. De macht in Drenthe berustte voor een groot deel bij de drost, de gedeputeerden, de secretaris en de landschrijver. Het was dus zaak tot die kring door te...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Factie
Geen exacte overeenkomst gevonden.