Zoek op

registergoed

registergoed zelfst.naamw. [juridisch] goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in de openbare registers nodig is Bron: Wikiwoordenboek - registergoed. SpellingJuist gespeld: 'registergoed' komt voor in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 9 definities op Encyclo1) Regi...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/registergoed

registergoed

Dit is een goed waarbij in geval van vestiging een inschrijving in een daartoe bestemd openbaar register noodzakelijk is. In geval van overdracht moeten de gegevens in het register worden veranderd. Het bekendste voorbeeld is een huis, dat in het kadaster staat ingeschreven. Maar het kan bijvoorbeeld ook een groot schip zijn in het scheepsregister ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/registergoed

Registergoed

Een goed dat volgens de wet moet worden ingeschreven in bepaalde registers: grond, huizen, schepen, vliegtuigen. Door de inschrijving kan iedereen zien aan wie het toebehoort en of er een ander zakelijk recht (bijvoorbeeld een hypotheek) op rust.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Registergoed

een goed (bijvoorbeeld een huis) dat niet van eigenaar kan wisselen zonder inschrijving in bepaalde registers.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10253

Registergoed

Registergoed is een goed dat volgens de wet moet worden ingeschreven in bepaalde registers: grond, huizen, schepen, vliegtuigen. Door de inschrijving kan iedereen zien aan wie het toebehoort en of er een ander zakelijk recht (bijvoorbeeld een hypotheek) op rust.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Registergoed

Dit is een in artikel 3:10 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Registergoed

Een registergoed is een goed waarbij de overdracht of vestiging door middel van inschrijving in de openbare registers noodzakelijk is. Indien een persoon een woning koopt, kan hij ingevolge artikel 5:1 van het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt als eigenaar van de woning. Aangezien een woning in het recht wordt beschouwd als een onroerende zaak i...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Registergoed

Registergoed

Onroerende zaak, grond, geregistreerd schip of vliegtuig, of een aandeel in een van die zaken. De eigendom van een registergoed kan alleen worden overgedragen via een inschrijving in openbare registers.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/registergoed

Registergoed

een goed dat volgens de wet moet worden ingeschreven in bepaalde registers: grond, huizen, schepen, vliegtuigen. Door de inschrijving kan iedereen zien aan wie het toebe-hoort en of er een ander zakelijk recht (bijvoorbeeld een hypotheek) op rust.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/R

Registergoed

Dit is een in artikel 3:10 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is. Het omvat alle onroerende en bepaalde roerende zaken, alsmede bepaalde rechten op die zaken.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.