Zoek op

Reisongevallenverzekering

Ongevallenverzekering voor een meestal korte periode, waarin een bepaalde reis wordt gemaakt. Zij biedt een dekking die overeenkomt met die van een gewone ongevallenverzekering, dus een uitkering bij overlijden en bij blijvende invaliditeit, alles mits voortvloeiend uit een ongeval tijdens de reis, alsmede eventueel vergoeding van kosten van genees...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Reisongevallenverzekering

(ROV) Verzekering die uitkeert in geval van het tijdens de reis overlijden of van het ontstaan van gehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit. Afhankelijk van de mate van invaliditeit wordt voor de berekening van de uitkering de Gliedertaxe gehanteerd. Zie ook reisverzekeringen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Reisongevallenverzekering

Een verzekering, die doorgaans als onderdeel van de reisverzekering dekking biedt, als regel in de vorm van een kapitaalsuitkering, wegens dood of blijvende invaliditeit door een ongeval, dat aan de verzekerde is overkomen op reis of tijdens het verblijf op de tijdelijke plaats van bestemming.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.