Zoek op

rendabiliteit

effectenrecht: verhouding tussen de opbrengst en de middelen die nodig waren om die opbrengst te realiseren; mate waarin ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rendabiliteit

Rendabiliteit

Onder rendabiliteit of rentabiliteit verstaat men de verhouding tussen een inkomen (winst) en het vermogen dat dit inkomen heeft verdiend. De rentabiliteit is een belangrijke maatstaf voor beslissingscalculaties op de lange termijn. Ten behoeve van de continuïteit van de onderneming moet op lange termijn de winst voldoende groot zijn om de vermog...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rendabiliteit

Rendabiliteit

Bedrag van de meerwaarde verkregen bij de overdracht van aandelen. Hieraan wordt het ontvangen rendement toegevoegd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11024
Geen exacte overeenkomst gevonden.