Zoek op

Rendementseis

Het percentage dat de bedrijfsleiding minimaal wil behalen op het vermogen dat in de onderneming is genvesteerd.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.