Zoek op

reserve

familiaal vermogensrecht: een deel van de nalatenschap van een persoon dat door de wet, bij zijn overlijden, wordt voorbehouden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=reserve

reserve

vennootschapsrecht: balanspositie; deel van het eigen vermogen dat het geplaatst kapitaal overstijgt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/reserve

reserve

de reserve zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [rəˈzɛrvə] Verbuigingen:   reserve|s (meerv.) 1) iets extra's dat niet meteen nodig is Voorbeelden:   `reserve-exemplaar`, `financiële reserves opbouwen`, `reservespelers`Synoniem:   noodvoo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/reserve

RESERVE

1) Bankzitter 2) Bedenking 3) Beding 4) Beperking 5) Fonds 6) Groep invallers 7) In voorraad 8) Ingehouden winst 9) Invaller 10) Invallero 11) Niet beroeps 12) Niet dienstplichtig 13) Noodvoorraad 14) Omzichtigheid 15) Overschot 16) Plaatsvervanger 17) Scepsis 18) Scepticisme 19) Surplus 20) Terughoudendheid 21) Terughouding 22) Uitsparing 23) Voor...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RESERVE/1

Reserve

Een reserve is iets wat achter de hand wordt gehouden, zie: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reserve

Reserve

[Kansas] - Reserve is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Kansas, en valt bestuurlijk gezien onder Brown County. ==Demografie== Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 100. In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 97, een daling van 3 (-3.0%). ==Geograf...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reserve_(Kansas)

Reserve

[Louisiana] - Reserve is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Louisiana, en valt bestuurlijk gezien onder St. John the Baptist Parish. ==Demografie== Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 9111. ==Geografie== Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een o...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reserve_(Louisiana)

Reserve

[Montana] - Reserve is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Montana, en valt bestuurlijk gezien onder Sheridan County. ==Demografie== Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 37. ==Geografie== Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 3,6...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reserve_(Montana)

Reserve

[New Mexico] - Reserve is een plaats (village) in de Amerikaanse staat New Mexico, en valt bestuurlijk gezien onder Catron County. ==Demografie== Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 387. In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 336, een daling van 51 (-13...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reserve_(New_Mexico)

Reserve

[Wisconsin] - Reserve is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Wisconsin, en valt bestuurlijk gezien onder Sawyer County. ==Demografie== Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 436. ==Geografie== Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reserve_(Wisconsin)

reserve

•iemand die of iets wat voor later gebruik opzijgezet is of wordt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/reserve

Réserve

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. voorbehoud.
~,
~CORPS, o. troepen in geval van nood te gebruiken, spaarbende.
*...VEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik reserveerde, heb gereserveerd), besparen, wegleggen; voorbehouden, bedingen, vaststellen.
*...VOIR, m. (-s), waterbak, behouder, vergaarbak; bewaarplaats.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

Reserve

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Reserve``] Alles wat voorloopig achtergehouden wordt om eerst onder bijzondere omstandigheden gebruikt te worden. Men spreekt dus van munitiereserve, waardoor men den voorraad van munitie verstaat, die niet onmiddellijk bij de batterijen of troepenafdeelingen voorhanden is, maar door de munitieparken of...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0019.htm

Reserve

Het zogenaamde `sinking fund` is de reserve die een onderneming aanlegt om ter zijner tijd een obligatielening af te kunnen lossen ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/sinkingfund.htm

Reserve

Zie: Egalisatiereserve, Premiereserve, Schadereserve.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

reserve

hij fietst mee maar spaart z'n krachten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10987

reserve

noodvoorraad; voorbehoud, terughoudendheid; invaller (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/reserve

Reserve

Deel van het eigen vermogen van de onderneming boven het geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/reserve

Reserve

Balanspost die deel uitmaakt van het eigen vermogen van een onderneming. Bronnen waaruit de reserves kunnen ontstaan zijn: reservering van de winst, agio bij de plaatsing van aandelen, herwaardering van activa, wettelijke reserves, statutaire reserves en overige reserves. Misconceptie: voorziening
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

reserve

wat je bewaart om later te gebruiken vb: ik maak niet alles op, ik hou 100 gulden in reserve
met voorbehoud, met afstand vb: met enige reserve vertelde ze wat ze voelde
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=reserve

Reserve

Het deel van de nalatenschap dat voorbehouden (`gereserveerd`) is voor de reservataire erfgenamen . Met andere woorden: de fictieve massa min het beschikbaar deel .
Gevonden op http://www.seniorennet.be/Pages/Geld_werk/Dossier_successie/woordenboek_erf

Reserve

[Nederlands] Voorraad voor noodgevallen
Gevonden op https://quizlet.com/103341233/nederlands-flash-cards/

Reserve

[Management-en-organisatie] Dat deel van het eigen vermogen dat aanwezig is boven het geplaatste aandelenkapitaal en de winst na belasting
Gevonden op https://quizlet.com/113105391/management-organisatie-begrippen-hoofdstuk-11

Reserve

Balanspost die deel uitmaakt van het eigen vermogen van een onderneming. Bronnen waaruit de reserves kunnen ontstaan zijn: reservering van de winst, agio bij de plaatsing van aandelen, herwaardering van activa, wettelijke reserves, statutaire reserves en overige reserves. Deel van het eigen vermogen van de onderneming, onder andere ontstaan door wi...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.