Zoek op

fonds

bank- en effectenrecht: een voor een bepaald doel vastgelegd kapitaal;gemeenschappelijk vermogen, ter zake waarvan bewijzen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/fonds

fonds

het fonds zelfst.naamw.Uitspraak:   [fɔn(t)s] Verbuigingen:   fonds|en (meerv.) geld dat met een bepaald doel bij elkaar is gebracht Voorbeelden:   `het Internationaal Monetair Fonds`, `studiefonds` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: '
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/fonds

FONDS

1) Alle uitgaven van een uitgever 2) Bedrijfskapitaal 3) Belegging 4) Bos 5) Bus 6) De boeken van een uitgever 7) Deel van de beurs 8) Deel van een beurs 9) Effect 10) Financiële term 11) Geldmiddelen 12) Geldswaardig papier 13) Gereserveerd kapitaal 14) Goederenvoorraad 15) Kapitaal 16) Kapitaal voor bepaald doel 17) Kapitaal voor een bepaald doe...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FONDS/1

Fonds

[collectie] - Een fonds (de term betekent meestal stichting of economisch vermogen) betekent in bepaalde sectoren, inzonder het uitgeverswezen, een collectie aan boeken, partituren enz. die door een bedrijf onder één naam gepubliceerd worden. == Modaliteiten == Soms is de term aldus het equivalent van een gewoon handelsfo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fonds_(collectie)

Fonds

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] geld, kapitaal; (boekh.) bezit, voorraad van al de uitgegeven werken; zijn - (het recht van eigendom op zijne uitgegevene werken) verkopen.
~ARTIKEL, o. (-s), (boekh.) een der werken door een boekhandelaar uitgegeven en waarop hij recht van eigendom heeft.
~LIJST, v. (-en), catalogu...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0009.htm

Fonds

Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): 1) geld, vermogen, effecten, staatspapieren. 2) kas waaruit de deelnemers ingeval van ziekte enz. eene uitkeering krijgen. 3) som welke iemand moet schuldig zijn of in handen hebben alvorens een wissel op hem mag getrokken worden. 4) van een uitgever: de verzamelde uitgaven door hem in 't li...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

fonds

vastgelegd kapitaal
Jaar van herkomst: 1651-1652 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Fonds

Let op: Spelling van 1858 grondvermogen, geldvoorraad, kapitaal; gezamenlijke werken, waarvan een uitgever het kopijregt heeft. Fondsen, publieke fondsen, staatsschuldbrieven
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

fonds

Verzamelnaam voor aandelen, obligaties etc. Als we spreken over `een fonds` hebben we het meestal over een aandeel. De Vereniging voor de effecten hanteerde de volgende definitie: ( > Beleggen > effecten > aandelen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/fonds.htm

Fonds

Een fonds of beleggingsfonds vertegenwoordigt een groep beleggers die een kapitaal hebben samengebracht om het door professionals volgens een vooraf bepaalde strategie te laten beheren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Fonds

Een fonds of beleggingsfonds is het kapitaal van een groep beleggers die allemaal kapitaal hebben samengebracht met de bedoeling de gelden te laten beheren door experten op een manier die in grote mate vooraf is afgesproken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Fonds

organisatie die een kapitaal beheert en hieruit bijdragen aan organisaties of individuen verleent voor een bepaald doel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Fonds

Vocht dat bij braden, koken of stoven vrijkomt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10801

Fonds

Een fonds is een groepering van bijvoorbeeld aandelen of obligaties van verschillende ondernemingen. Wanneer in een fonds belegd wordt, is de inleg feitelijk verspreid over al deze ondernemingen. Er zijn verschillende soorten fondsen, welke in principe uit aandelen of andere obligaties kunnen bestaan. Ook combinatie...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Fonds

Onder deze courante benaming (aandelen-, gemengd of obligatiefonds) verstaan wij 'beveks' of compartimenten van beveks
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11024

fonds

geld voor een bepaald doel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/fonds

Fonds

Een fonds is een collectieve belegging in diverse effecten, afhankelijk van de doelstelling van het fonds. Een fonds kan beleggen in aandelen, vastrentende waarden of onroerend goed, of in een combinatie van deze categorieen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/fonds

fonds

geld dat voor een bepaald doel bestemd is vb: we hebben een fonds voor schoolboeken
vereniging die bij ziekte of pensioen geld uitkeert vb: we betalen elke maand aan het pensioenfonds
alle boeken die bij één uitgever verschijnen vb: de schrijver Hermans zit in het fonds van Meulenhof
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=fonds

Fonds

1) Stichting die zich vooral richt op financile zaken.
2) Bedrijf dat aandelen naar de beurs brengt om het opgehaalde geld weer uit te zetten en daarvoor een lager dividend uitkeert, dan het zelf behaalt dankzij haar specialistische kennis. Dit soort fondsen heet voluit: beleggingsfonds.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Fonds

Een fonds is een in dezelfde archiefbewaarplaats berustende groep gelijksoortige of verwante archieven.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Fonds

The whole of the documents, regardless of form or medium, organically created and/or accumulated and used by a particular person, family, or corporate body in the course of that creator's activities and functions.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Fonds

Andere naam voor beleggingsproduct, bijvoorbeeld een aandeel, obligatie, schuldbrief of staatspapier. Vaak wordt er ook een categorie beleggingsproducten mee bedoeld die een onderneming heeft uitgegeven. Bijvoorbeeld aandelen. Ook zo'n onderneming noemt men weleens een fonds.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/f.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.