Zoek op

ridderroman

Belangrijkste literaire genre in de twaalfde en dertiende eeuw. Veel van deze ridderverhalen in verzen zijn gecentreerd rond de figuren van Karel de Grote of de Britse koning Arthur. Voorbeelden zijn Karel ende Elegast , Walewein en de Lancelot-romans.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-literatuur-tot-1830/ridderr

RIDDERROMAN

1) Middeleeuws verhaal 2) Proza uit de middeleeuwen 3) Ridderepiek
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RIDDERROMAN/1

Ridderroman

Een middeleeuws verhaal over ridderavonturen
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_r.htm

ridderroman

Algemene genrebenaming voor de middeleeuwse, meestal berijmde verhalen over een geïdealiseerde ridderwereld uit het verleden (hoofse literatuur, epiek). De ridderroman kwam in de 12e eeuw tot ont...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Ridderroman

[Literatuur] Een genre van de Epiek. Ontstond na de introductie van het geschreven letterkunde. Middeleeuwse romansoort waarin ridders de hoofdrol speelden.
Gevonden op https://quizlet.com/107449200/literatuur-begrippen-hoofdstuk-9-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.