Zoek op

Rime

Let op: Spelling van 1858 Fr., rijm, dichtmaat; sans rime sans raison, of ni rime ni raison, zonder zin of verstand
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.