Zoek op

Risicobeleid

Bouw en bedrijf van kerncentrales worden getoetst aan het externe veiligheidsbeleid (risicobeleid) van VROM. Dit beleid stelt limieten aan de risico's waaraan de bevolking mag worden blootgesteld. Normaal bedrijf en kansen op ongevallen worden beoordeeld aan de hand van het criterium individueel risico. Een specifiek criterium voor de beoordeling v...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691

Risicobeleid

Geheel van overheidsmaatregelen gericht op het voorkomen en beperken van risico’s die kunnen leiden tot rampen en zware ongevallen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.