Zoek op

risicobeoordeling

De eerste stappen van risicobeheer: analyseren van de waarde van bedrijfsmiddelen voor de bedrijfsvoering, identificeren van bedreigingen voor die bedrijfsmiddelen, en evalueren hoe kwetsbaar elke bedrijfsmiddel is voor die bedreigingen. De risicobeoordeling kan kwantitatief (gebaseerd op numerieke gegevens) of kwalitatief zijn.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Risicobeoordeling

Voordat een genetisch gemodificeerd product op de markt gebracht wordt of een activiteit met genetisch gemodificeerde organismen gestart wordt, dienen de mogelijke risico†™s voor mens en milieu technisch en wetenschappelijk door deskundigen met kennis van de laatste stand van wetenschap te worden ingeschat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10196

risicobeoordeling

Het inschatten van de risico’s voor mens, ecosysteem en verspreiding naar grond- en oppervlaktewater.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10641
Geen exacte overeenkomst gevonden.