Zoek op

Rouwbord

Een rouwbord is een zwartgeverfd meestal ruitvormig houten bord met naam, titel en wapenschild van een prominente overledene met vermelding van de geboorte- en sterfdatum. De rouwborden werden op de gevel van het sterfhuis opgehangen en werden dan naderhand aan de muren van de kerk waar de overledene begraven was bevestigd. De schilder is vaak onb...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rouwbord

Rouwbord

Het is gebruikelijk om op een graf een grafsteen te leggen. Dat geldt op het kerkhof en ook (vroeger) bij begravingen in een kerk. In dat laatste geval werd daarnaast, of in plaats daarvan, vaak een grafteken aan de muur gehangen of daarin ingemetseld, in de nabijheid van het graf: een epitaaf. Een ...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Rouwbord

rouwbord

houten gedenkteken dat in de kerk werd opgehangen voor iemand die in de buurt van het bord begraven is. Op het bord zijn vaak familiewapens afgebeeld. Veel van dergelijke borden zijn in de Franse tijd uit de kerken verdwenen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10134

rouwbord

Een in een lijst gevatte, houten paneel met wapenschild en sterfdatum van een overledene, die (tot aan het einde van de achttiende eeuw) bij een begrafenis voor de kist werd uitgedragen en in de nabijheid van het graf in de kerk zijn plaats kreeg. Synoniem: wapenbord.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10695

Rouwbord

Beschilderd houten bord, opgehangen in een kerk ter nagedachtenis van een overledene, veelal lid van een vooraanstaand geslacht.
Na het overlijden van bijv. de heer van de havezate of van een van de leden van zijn gezin bestelden de nabestaanden een rouwbord dat boven de toegang tot de havezate werd gehangen. Na de rouwperiode verhuisde het bor...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Rouwbord
Geen exacte overeenkomst gevonden.