Zoek op

Salvage

Salvage is een term die gebruikt wordt bij de berging van gezonken of in moeilijkheden geraakte schepen, maar ook voor het (be)redden van goederen na een calamiteit zoals bij brand of waterschade. ==Berging van schepen== De term werd oorspronkelijk gebruikt in het Engels voor het bergen van scheepswrakken, het redden van bemanningen of het veiligs...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Salvage

Salvage

Bij salvage wordt er geprobeerd om materiële en emotionele schade bij een brand of waterschade te verminderen. Er is ook een stichting genaamd Stichting Salvage waar ze voor u klaar staan als u zoiets overkomt.
Gevonden op http://www.gerust.nl/begrippenlijst-verzekeren/

Salvage

Een aantal maatregelen ter ondersteuning van de verzekerde tijdens en na een schadegebeurtenis gericht op het beperken van de schade en ongerief voor de verzekerde. Hiertoe behoren onder meer het zoeken naar tijdelijk onderdak voor de gedupeerden, het treffen van maatregelen voor het uiteindelijke bereddingswerk (zoals het afdekken van goederen, he...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Salvage

Beredden of behouden van beschadigde zaken door o.a. reconditionering van beschadigde zaken.
Gevonden op http://www.verzekeringssite.nl/inboedelverzekering/info/begrippen/
Geen exacte overeenkomst gevonden.