Zoek op

Schakelbepaling

Een schakelbepaling is in het Nederlands recht een artikel dat een ander artikel verduidelijkt en nader uitlegt of aanvult. Een voorbeeld is artikel 3:98 BW, dat al hetgeen in artikel 3.4.2 BW lid 2 staat, verklaart: "omtrent de overdracht van een goed is bepaald van overeenkomstige toepassing, op de vestiging, de overdrachten de afstand van een ....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schakelbepaling

Schakelbepaling

Bepaling waarin een regeling die primair verwijst naar de materie waarvoor zij is ontworpen van toepassing wordt verklaard op andere rechtsbetrekkingen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.