Zoek op

bon

strafrecht: bekeuring; administratieve sanctie die een politieagent kan opleggen, na constatering van een verkeersovertreding. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bon

bon

de bon zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [bɔn] Verbuigingen:   bon|nen (meerv.) 1) papiertje waarop staat hoeveel je moet betalen Voorbeelden:   `om de bon vragen`, `bonnetjes bewaren voor de boekhouding`Synoniem:   nota 2) papiert...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bon

BON

1) Aankoopbewijs 2) Afgesloten ruimte 3) Afgiftebewijs 4) Bedrijfsgroep openbare nutsbedrijven (afk.) 5) Bekeuring 6) Betaalbewijs 7) Betaalbriefje 8) Betaalmiddel 9) Betalingsbewijs 10) Bewijs 11) Bewijs van betaling 12) Bewijs van kooprecht 13) Bewijs van ontvangst 14) Bewijsje 15) Bewijsstuk 16) Boete 17) Cadeau 18) Cadeaubon 19) Cedel 20) Coupo...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BON/1

Bon

Bon is een Franse meisjesnaam. Het betekent `goed`.
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/meisjes/Bon

bon

buurt, wijk
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

bon

•stukje papier dat als tegoedbewijs dienst doet. •een rantsoeneringsbewijs. •een opgelegde boete of bekeuring. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/bon

bon

[Vergeten woorden] (bn. boner of bonner, bonst), buin 1) ontkiemd, (op)gegroeid, ontsproten, ontstaan, verrezen
2) hoog [in buining ‘verhoging’ en de voornamen Bone, Bonne, Bune, van bien ‘ontkiemen, ontstaan, verrijzen; zijn’, ~ beun ‘verhoging’, bies ‘hoog opgroeiend oevergewas’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

Bon

Let op: Spelling (deels) uit 1864: Bun v. (-nen), vischkaar.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

Bon

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m.
~NETJE, o. (-s), schriftelijk bewijs waarop iets ontvangen kan worden; aanwijzing.
~NE, v. (-s), kindermeisje.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

Bon

[Soldatentaal, 1914] op de bon slingeren: het voordragen der straf.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0011.php

Bon

[Soldatentaal, 1914] op de bon zetten: van iemand rapport maken.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0011.php

Bon

[Soldatentaal, 1914] strafrapport. Op de bon staan: vermeld staan op 't strafrapport.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0011.php

bon

bewijsje
Jaar van herkomst: 1867-1868 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Bon

Let op: Spelling van 1858 Fr., goed, wel; ook een schriftelijk bewijs, dat iets goed en geldend is; aanwijzing op iets. Bonne, onderwijzeres en opvoedster van kinderen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

bon

plaatselijke term voor visbun. Genoemd in: Dr. Th. H. van Doorn, Terminologie van Riviervissers in Nederland. Voorkomend in de Zaanstreek en NW Overijssel
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=blo

Bon

Vóór-boeddhistische godsdienst in Tibet. In wezen is deze godsdienst de Tibetaanse vorm van een sjamanistisch getinte, verbreide religiositeit die een driedeling van de wereld aannam (hemel, lucht, aarde), waarin vooral de numineuze machten van het hooggebergte en allerlei goede en kwade geesten actief waren. Ziekte, dood en ander ongeluk werden ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10495

bon

[slang] aboeng; banisch; baniz; beest; boega; bon; dobro; safin; scoobes = goed
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10856

bon

bewijsje (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/bon1

bon

papier waar op staat wat je hebt ontvangen en wat je moet betalen vb: wilt u de bon meenemen? Synoniemen: factuur nota rekening
stuk papier in ruil waarvoor je iets kunt krijgen vb: voor deze bon krijgt u een gratis kopje koffie
op de bon [je krijgt het alleen als je en bon hebt]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=bon

bon

[Nederlands] betalingsbewijs
Gevonden op https://quizlet.com/126644559/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.